Podejmowanie wlasciwych decyzji

Children smiling with the glass of water
Doing what's right Icon

Wyższe dobro tkwi w szczegółach

To proste. Chcemy dawać przykład przez podejmowanie właściwych decyzji. Naszym celem jest wykorzystanie każdej okazji, nawet najmniejszej, by przyczynić się do zmian na lepsze. Chcemy stać się siłą działającą na rzecz dobra i rozwoju. Dla konsumentów, dla świata i przyszłych pokoleń.

People, science, the environment and products around the world

Nasza filozofia

Prowadzimy działalność w prawie 70 krajach, a w skład naszego portfolio wchodzą jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek, budzących zaufanie i oferujących produkty wysokiej jakości, których używa prawie 5 miliardów ludzi na całym świecie. Służymy konsumentom na całym świecie i jesteśmy również zobowiązani do roli jednej z najbardziej odpowiedzialnych społecznie firm na świecie.

Marki P&G, pracownicy, oddziały operacyjne i produkcyjne firmy, a także partnerzy współpracują ze sobą, by wprowadzać zmiany na lepsze – zapewniają większą przejrzystość działań, nawiązują partnerstwa, dbają o poszanowanie praw człowieka i odpowiedzialne pozyskiwanie surowców... Jednym zdaniem - podejmują właściwe decyzje.

To nas wyróżnia.

Woman is playing with children

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój ekologiczny jest częścią naszej działalności od dziesięcioleci. Staramy się zapewniać, żeby produkty wybierane przez naszych konsumentów były doceniane dziś, ale też bez poświęcania naszej przyszłości. W ramach tych działań wyznaczyliśmy sobie cele, które pomogą nam w realizacji naszej długoterminowej wizji.

Sustainability: Enable responsible life

Będziemy wspierać odpowiedzialną konsumpcję, wybór opakowań, składników produktów i ich bezpieczeństwo

Sustainability: Reduce our footprint - Icon

Zmniejszenie śladu węglowego, ochrona lasów i poprawa warunków życia właścicieli drobnych upraw palm

Advance recycling solutions Icon

Zagwarantujemy, że wyprodukowane przez nas opakowania nie trafią do oceanu, będziemy chronić zasoby wody I wspierać rozwój rozwiązań recyklingowych

Integrate sustainability into business plans Icon

Będziemy edukować pracowników, integrować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w plany rozwoju biznesu i nagradzać postępy w tym zakresie

Dowiedz się więcej
Children playing with water

Wpływ na społeczności lokalne

Jako eksperci od produktów dla domu, czujemy się społecznie odpowiedzialni za zapewnianie ludziom w potrzebie zdrowego rozwoju, warunków odpowiedniej higieny i komfortowych warunków życia. To właśnie wtedy nasze produkty mają największe znaczenie, większe niż w jakichkolwiek innych sytuacjach.

Donated icon

Darowizny od firmy Procter and Gamble obejmują także 300 000 produktów przekazanych tureckiej organizacji Czerwony Półksiężyc na pomoc syryjskim uchodźcom.

Partnered icon

Nawiązanie współpracy z położnymi NICU w celu zaprojektowania specjalnych pieluszek dla wcześniaków

Dowiedz się więcej
Woman soccer player

Równość płci

Dążymy do stworzenia lepszego świata dla nas wszystkich - świata wolnego od uprzedzeń, z równymi prawami i równą reprezentacją kobiet i mężczyzn. Świata, w którym wszyscy mają równe szanse.

After icon

Po kampanii marki Always #LikeAGirl, 76% respondentów uważa to wyrażenie za pozytywne (w porównaniu do 19% sprzed kampanii)

Inclusive environment inside P&G

Dążymy do równej (50/50) reprezentacji kobiet i mężczyzn w naszej firmie.

Dowiedz się więcej
Children playing with adults

Różnorodność i integracja społeczna

Indywidualny punkt widzenia, tradycja i doświadczenie dają nam jeszcze większą siłę. Dlatego też nasz zespół tworzą osoby wielu narodowości (ponad 145) czy wyznań. Z dumą wspieramy także prawa osób LGBT.

Reveived icon

Już czwarty rok z rzędu uzyskaliśmy doskonały wynik w Indeksie Równości Korporacyjnej przyznawany przez Fundację Kampania na rzecz Praw Człowieka

Joined icon

Dołączyliśmy do programu CEO Action, aby przyspieszyć działania na rzecz różnorodności I integracji pracowników w naszych oddziałach

Dowiedz się więcej
Photo – Be cruelty free

Nasze zobowiązanie na rzecz #BeCrueltyFree

Wzywamy do zaprzestania testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie i z dumą ogłaszamy, że podjęliśmy współpracę partnerską z międzynarodową organizacją Humane Society International na rzecz kampanii #BeCrueltyFree, aby wesprzeć i wzmocnić tę wizję.

Wsparcie dla inicjatywy #BeCrueltyFree to kolejny krok w kierunku realizacji naszego długofalowego zobowiązania, którym jest wyeliminowanie testów na zwierzętach. Od ponad 40 lat nieustannie prowadzimy badania, inwestujemy i współpracujemy z partnerami, działając na rzecz rozwoju i promowania alternatywnych metod dla testów na zwierzętach. Wysiłki te przyczyniły się do dobra ogólnego, umożliwiając nam i innym stronom opracowywanie produktów, które nie były testowane na zwierzętach. Podjęliśmy następujące działania:

Developed icon

Na przestrzeni 40 lat zainwestowaliśmy prawie 460 milionów dolarów w badanie alternatywnych metod dla testowania na zwierzętach.

Hand-Shake

Współpracujemy z wiodącymi organizacjami ochrony praw zwierząt, środowiskami akademickimi, koalicjami branżowymi w celu upowszechniania na całym świecie metod testowania wolnych od okrucieństwa (tzw. cruelty-free).

Icon megaphone

Od ponad 25 lat opowiadamy się za powszechnym stosowaniem metod badawczych bez wykorzystania zwierząt oraz przyjęcia ich przez naukowców i decydentów w zakresie przepisów prawa na całym świecie.

Nasze zobowiązanie na rzecz #BeCrueltyFree
Humane Society International logo
Human Toxicology Project Consortium

2021 Raport odpowiedzialności społecznej

Odpowiedzialność społeczna jest jednym z naszych głównych priorytetów. Aby zobaczyć nasze dokonania z 2021 roku i poznać niektóre z naszych celów na przyszłość, zachęcamy do pobrania naszego Raportu Odpowiedzialności Społęcznej za rok 2021.