NAUKA O DOBROSTANIE ZWIERZĄT W P&G

Dobrostan zwierząt w P&G

Bezpieczeństwo osób, które korzystają z produktów Procter & Gamble (P&G), ma kluczowe znaczenie w naszej pracy już od ponad 180 lat. W równym stopniu zależy nam na dobrostanie zwierząt i wyeliminowaniu ich wykorzystania w badaniach, a naszą drogę do tego celu rozpoczęliśmy ponad 40 lat temu jako pionierzy tzw. Metodologii Nowego Podejścia (ang. New Approach Methodologies, NAM).

Wirtualne stoisko P&G

Wirtualne stoisko P&G na Światowym Kongresie o Alternatywach i Wykorzystaniu Zwierząt w Naukach Przyrodniczych (WC11) 2021

Naszym największym celem jest opracowanie rozwiązań alternatywnych dla wykorzystania zwierząt na całym świecie. Chcąc dzielić się wiedzą z całym światem, opublikowaliśmy nasze badania w ponad 1000 recenzowanych artykułach naukowych na łamach wielu czasopismach naukowych i prezentowaliśmy wyniki naszej pracy na licznych międzynarodowych konferencjach. P&G wzywa do zmiany przepisów, aby umożliwić badania bezpieczeństwa bez wykorzystywania zwierząt

Wkład P&G w zaprzestanie testów na zwierzętach:

Naukowcy P&G opracowali jedną z pierwszych alternatywnych metod badania reakcji alergicznych skóry niewymagających wykorzystania zwierząt, która została niedawno zatwierdzona przez najważniejsze organy regulacyjne. To kamień milowy na drodze do wyeliminowania konieczności prowadzenia badań na zwierzętach.

Na czym polega uczulenie skóry
Dzięki wiedzy na temat dwóch faz uczulenia skóry P&G opracowuje nowe sposoby bezpiecznego i skutecznego testowania naszych produktów metodami niewymagającymi wykorzystywania zwierząt.

P&G pionierem w rozwoju oceny bezpieczeństwa bez wykorzystania zwierząt

Innym obszarem naukowym, w którym eksperci P&G odgrywają wiodącą rolę, jest Read-Across, metoda prognozowania bezpieczeństwa innowacyjnych składników w oparciu o właściwości chemiczne i biologiczne składników już znanych.

Poniższy dokument PDF zawiera więcej szczegółów na temat działań P&G, w tym:

  • historii testów bezpieczeństwa produktów P&G
  • naszych postępów w testowaniu działania uczulającego na skórę
  • oceny naszych testów bez wykorzystania zwierząt
  • opracowywania nowych metod badania produktów bez wykorzystania zwierząt
  • etapów naszej oceny przekrojowej (read-across)

Zapoczątkowaliśmy odejście od testów na oczach
Firma P&G pomogła opracować nowatorskie metody badań wpływu produktów na oczy bez wykorzystania zwierząt, stosując testy na hodowlach komórkowych i zrekonstruowanych tkankach ludzkich. Nasze prace w tym obszarze opierały się na prowadzeniu kluczowych międzynarodowych programów i działań branżowych w celu poprawy skuteczności testów bez udziału zwierząt, rozszerzenia zastosowania tych metod na wszystkie rodzaje składników i zatwierdzenia ich przez organy regulacyjne. Wysiłki te przyczyniają się do lepszego traktowania zwierząt, jednocześnie umożliwiając firmie P&G i całemu przemysłowi opracowywanie bezpiecznych produktów wolnych od okrucieństwa.

Amy Clippinger, Prezes Międzynarodowego Konsorcjum Naukowego PETA

Firma P&G miała decydujący udział w projekcie współorganizowanym przez Międzynarodowe Konsorcjum Naukowe PETA mającym na celu badanie produktów konsumenckich pod kątem podrażnień oczu i skóry bez wykorzystania królików.

Amy Clippinger,
Prezes Międzynarodowego Konsorcjum Naukowego PETA