Nasze zobowiązanie na rzecz #BeCrueltyFree

Photo – Be cruelty free

Wzywamy do zaprzestania testowania kosmetyków na zwierzętach na całym świecie i z dumą ogłaszamy, że podjęliśmy współpracę partnerską z międzynarodową organizacją Humane Society International na rzecz kampanii #BeCrueltyFree, aby wesprzeć i wzmocnić tę wizję.

Wsparcie dla inicjatywy #BeCrueltyFree to kolejny krok w kierunku realizacji naszego długofalowego zobowiązania, którym jest wyeliminowanie testów na zwierzętach. Od ponad 40 lat nieustannie prowadzimy badania, inwestujemy i współpracujemy z partnerami, działając na rzecz rozwoju i promowania alternatywnych metod dla testów na zwierzętach. Wysiłki te przyczyniły się do dobra ogólnego, umożliwiając nam i innym stronom opracowywanie produktów, które nie były testowane na zwierzętach. Podjęliśmy następujące działania:

Developed icon

Na przestrzeni 40 lat zainwestowaliśmy prawie 480 milionów dolarów w badanie alternatywnych metod dla testowania na zwierzętach.

Hand-Shake

Współpracujemy z wiodącymi organizacjami ochrony praw zwierząt, środowiskami akademickimi, koalicjami branżowymi w celu upowszechniania na całym świecie metod testowania wolnych od okrucieństwa (tzw. cruelty-free).

Icon megaphone

Od ponad 25 lat opowiadamy się za powszechnym stosowaniem metod badawczych bez wykorzystania zwierząt oraz przyjęcia ich przez naukowców i decydentów w zakresie przepisów prawa na całym świecie.

Humane Society International logo
Human Toxicology Project Consortium logo
Seidle

Od ponad 20 lat organizacje należące do Humane Society współpracują z firmą Procter & Gamble, aby przyspieszyć rozwój i zatwierdzanie przez organy ustawodawcze metod testowania bez wykorzystywania zwierząt. Z radością witamy firmę P&G jako oficjalnego partnera naszej kampanii #BeCrueltyFree, której celem jest zakończenie procesu legislacyjnego, prowadzącego do zaprzestania testowania na zwierzętach i handlu tego rodzaju produktami na wszystkich głównych rynkach kosmetycznych na całym świecie.

Troy Seidle,

Wiceprezes Humane Society International

Victor Aguilar

Z dumą wspieramy organizację Humane Society International w walce o zaprzestanie testowania produktów kosmetycznych na zwierzętach. W ciągu ostatnich 40 lat firma Procter & Gamble zainwestowała już prawie 480 milionów w rozwój metod przeprowadzania testów bez wykorzystania zwierząt i będziemy podejmować dalsze działania, by zmieniać świat na lepsze, wspólnie pracując nad zaprzestaniem raz na zawsze testów na zwierzętach.

Victor Aguilar,

Dyrektor ds. Badań, Rozwoju i Innowacji w Procter & Gamble

Nauka, która zmienia świat na lepsze

Firma P&G od kilkudziesięciu lat inwestuje w rozwój metod przeprowadzania testów bez wykorzystania zwierząt, jest również sponsorem i kluczowym uczestnikiem każdego światowego kongresu poświęconego metodom testowania bez udziału zwierząt, w których uczestniczą tysiące naukowców, przedstawicieli organów ustawodawczych oraz decydentów. Nieustannie współpracujemy z wiodącymi międzynarodowymi organizacjami walczącymi o dobrostan zwierząt, ze środowiskiem akademickim, koalicjami branżowymi i decydentami, mając na celu upowszechnianie metod alternatywnych dla testowania na zwierzętach. Razem osiągnęliśmy już wiele. Zaprzestaliśmy testowania naszych produktów kosmetycznych na zwierzętach wiele lat temu. Firma P&G nie testuje już na zwierzętach żadnych produktów konsumenckich, chyba że jest to wymagane przepisami prawa. Zobowiązujemy się do całkowitego wyeliminowania testów na zwierzętach.

Kathy Guillermo

Firma P&G uczestniczy w Międzynarodowym Konsorcjum Naukowym PETA, współpracując z organami ustawodawczymi na rzecz wyeliminowania testów na zwierzętach. Pracownicy firmy P&G wnoszą istotną wiedzę ekspercką i przyczyniają się do szybszego wdrażania istotnych rozwiązań.

Kathy Guillermo,

Wiceprezes PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt)

Szczególny wkład w eliminowanie testowania na zwierzętach

Pionierskie działania w celu wyeliminowania testu podrażnienia oka
Firma P&G aktywnie przyczyniła sie do zapoczątkowania testów okulistycznych bez udziału zwierząt, za to z wykorzystaniem hodowli komórek i zrekonstruowanej tkanki ludzkiej. Fundamentem naszej pracy w tym obszarze była realizacja kluczowych programów międzynarodowych oraz działań branżowych, których zadaniem jest zoptymalizować testy bez wykorzystywania zwierząt, rozszerzyć ich zastosowania na wszystkie rodzaje składników, a także zapewnienie zatwierdzenie ich przez organ ustawodawczy. Wysiłki te przyczyniły się do dobra ogólnego, umożliwiając firmie P&G i całej branży opracowywanie produktów bezpiecznych i wolnych od okrucieństwa wobec zwierząt.

Amy-Kathleen

Firma P&G była kluczowym uczestnikiem projektu, współorganizowanego przez międzynarodowe Konsorcjum Naukowego PETA, które ma na celu zastąpienie wykorzystywania królików w testach pod kątem podrażnień skóry i oczu.

Dr Amy Clippinger,

dyrektor Międzynarodowego Konsorcjum Naukowego PETA oraz Amerykańskiego Departamentu Badań Regulacyjnych PETA (Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt)

Wynalezienie pierwszej alternatywnej metody, która nie wykorzystuje zwierząt do badania objawów alergii skórnej

Naukowcy z P&G wynaleźli jedną z pierwszych alternatywnych metod przeprowadzania testów pod kątem alergii skórnych bez udziału zwierząt, która niedawno została zatwierdzona przez odpowiednie władze. Wprowadzenie tej metody stanowi ważny krok w kwestii wyeliminowania potrzeby testowania na zwierzętach. Niezależni eksperci i najbardziej znaczące grupy zajmujące się dobrostanem zwierząt doceniły czołowych naukowców P&G za tę przełomową innowację. Skorzystaj z poniższych linków, aby uzyskać więcej informacji na temat przełomowej metody wykonywania testów pod kątem alergii skórnych:

Frank Gerberick otrzymuje nagrodę za postępowe rozwiązania alternatywne

Laureaci nagrody Lushprize 2015