Zrównoważony rozwój

Woman is playing with children
Sustainability Icon

Ograniczamy nasz wpływ na środowisko - krok po kroku

Troszczymy się o zrównoważony rozwój i skutki postępu technologicznego. Dlatego jako firma dążymy do tego, żeby oferować produkty, które będą bezpieczne dla środowiska, a nasi konsumenci mogli korzystać z nich w sposób odpowiedzialny. Zdajemy sobie sprawę z wagi tych działań i zamierzamy aktywnie uczestniczyć w walce o lepsze jutro.

Nasze cele

W 2018 roku podczas Tygodnia Ziemi ogłosiliśmy nasze nowe cele dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, nazwane Ambicja 2030. Te szeroko zakrojone działania mają jeden wspólny cel: wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko oraz inspirować do takich działań, jednocześnie przynosić korzyści zarówno dla firmy i dla konsumentów.

Aby rozwiązać dwa najbardziej naglące problemy środowiskowe na świecie - ograniczone zasoby naturalne i rosnącej konsumpcji - koncentrujemy się na czterech konkretnych obszarach:

Sustainability: Enable responsible life

Będziemy wspierać odpowiedzialną konsumpcję, wybór opakowań, składników produktów i ich bezpieczeństwo

Sustainability: Reduce our footprint - Icon

Zmniejszenie śladu węglowego, ochrona lasów i poprawa warunków życia właścicieli drobnych upraw palm

Advance recycling solutions Icon

Zagwarantujemy, że wyprodukowane przez nas opakowania nie trafią do oceanu, będziemy chronić zasoby wody I wspierać rozwój rozwiązań recyklingowych

Integrate sustainability into business plans Icon

Będziemy edukować pracowników, integrować działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w plany rozwoju biznesu i nagradzać postępy w tym zakresie

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele na przyszłość, ponieważ osiągnęliśmy tak duży postęp w realizacji celów zawartych w strategii 2020. A to dzięki skupieniu się na poprawie naszej wydajności i zmniejszeniu śladu środowiskowego w trzech obszarach, o których możesz dowiedzieć się więcej tutaj. Kliknij, aby przejść do poszczególnych sekcji.

Ochrona zasobów wodnych

Adult washes dishes

W ciągu ostatnich dwudziestu lat nasze zespoły opracowały innowacyjne sposoby recyklingu i ograniczenia zużycia wody w naszych fabrykach. Pomagamy też w ograniczeniu zużycia w domach naszych konsumentów.

Adult working in factory

Ograniczenie zużycia wody

Nasz cel na rok 2020: Zmniejszenie zużycia wody słodkiej o 20%

100% to our 2020 goal

Zmniejszenie zużycia o ponad 27% na jednostkę produkcyjną

Od pięciu lat współpracujemy z ekspertami Instytutu Zasobów Światowych w ramach projektu Aqueduct w celu opracowania procesu, który pozwoli nam określić, które zakłady produkcyjne i lokalizacje dostawców mają ograniczony dostęp do wody.

W wyniku działań skierowanych na rozwiązanie problemu niedoboru wody w tych miejscach, udało nam się zmniejszyć zużycie słodkiej wody. Na przykład nasze zakłady Bounty i Charmin w Oxnard w Kalifornii zmniejszyły swoje zużycie o 28%.

Washing the dishes

Pomagamy oszczędzać wodę w domu

Nasz cel na rok 2020: Zapewnić 1 mld ludzi dostęp do produktów wodooszczędnych

61% to our 2020 goal

Zapewniliśmy dostęp ponad 610 milionom konsumentów

Do stosowania wielu produktów P&G potrzebna jest woda. Ciężko pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą zużywać mniej wody, ale nadal będą zapewniać pełne korzyści.

Cascade Platinum Action Pacs

Kapsułki do zmywania naczyń Cascade Platinum Action Pacs doskonale usuwają zaschnięte resztki jedzenia z talerzy, dzięki czemu można zaoszczędzić ponad 75 litrów wody.*

Swiffer WetJet

Gospodarstwa domowe korzystające ze Swiffer Wet lub WetJet mogą zaoszczędzić około 265 litrów wody rocznie w porównaniu ze standardowym mopem i wiadrem.

American Forest & Paper Association

2016 Nagroda Zrównoważonego Rozwoju dot. oszczędzania wody

Amerykańskie Stowarzyszenie Leśnictwa i Papieru (AF&PA)

Ograniczenie ilości odpadów

Environmentally friendly factory

Chcielibyśmy, aby pewnego dnia żadne odpady konsumenckie i produkcyjne nie trafiały na wysypiska śmieci. Aby uświadomić innym, że jest to możliwe i pomóc w realizacji tego wyzwania podjęliśmy odpowiednie inicjatywy.

Adult holding manufacturing waste

Recykling odpadów produkcyjnych

Nasz cel na rok 2020: Zero odpadów produkcyjnych na wysypiskach śmieci

72% to our 2020 goal

Już 72% naszych zakładów produkcyjnych osiągnęło ten cel

Od 2007 roku nasz program Global Assets and Recovery Purchases (GARP) przetworzył prawie 700 000 ton śmieci z wysypisk, znajdując alternatywne sposoby wykorzystania tych potencjalnych odpadów.

Pampers Baby Dry

W Chinach wysoce chłonne materiały z pieluszek Pampers są używane w produkcji rolnej. Wytwarzany jest z nich nawóz, który zatrzymuje wodę przez dłuższy czas, co pozwala lokalnym mieszkańcom na zasadzenie roślin w trudnych warunkach, takich jak pustynia Gobi.

Always Pads

W naszym zakładzie w Akashi pozostałości po podpaskach Always są poddawane recyklingowi i używane do produkcji chłonnej ściółki dla kotów.

Pomagamy ograniczyć ilość odpadów

W świecie, w którym działania proekologiczne są ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, tworzenie produktów przyjaznych dla środowiska jest niezwykle ważne. Kontynuujemy prace nad ulepszeniem naszych opakowań, aby były jak najbardziej wydajne i ekologiczne.

Materiały pochodzące z recyklingu w naszych produktach i opakowaniach stosujemy od lat 80–tych. Jeden z naukowców z naszej firmy opracował technologię umożliwiającą recykling pewnego rodzaju plastiku, który wcześniej nie nadawał się do recyklingu – pomagamy w ten sposób zredukować liczbę produkowanych odpadów.

Cały czas pomagamy konsumentom ograniczać ich wpływ na środowisko poprzez współpracę w ramach takich programów jak Waste to Worth i z takimi organizacjami jak The Recycling Partnership, The Closed Loop Fund oraz Materials Recovery for the Future.

Nasz cel na rok 2020: 90% naszych opakowań będzie można poddać recyklingowi

96% to our 2020 goal

Już teraz 86% opakowań P&G uznaje się za nadające się do recyklingu

Dawn Ultra

Dawn Ultra zapewnia 3 razy większą siłę rozpuszczania tłuszczu na jedna kroplę płynu** – więcej umytych naczyń przy mniejszym zużyciu, co pozwala zaoszczędzić do 25 000 ton plastiku rocznie.†

Puffs Ultra Soft

Każda chusteczka Puffs Ultra Soft i Plus Lotion jest 3 razy mocniejsza od wiodących tanich produktów, przez co można zużywać ich mniej.

Nasz cel na rok 2020: Zmniejszenie opakowań o 20% na jednostkę

65% to our 2020 goal

Opakowania zmniejszone o 13%

Tide Purclean

Płyn do prania Tide purclean™ jest w 65% biodegradowalny i sprzedawany w opakowaniach w 100% nadających się do recyklingu. Dodatkowo jest produkowany w fabryce, która nie wysyła odpadów produkcyjnych na wysypiska śmieci.

Head & Shoulders

We współpracy z TerraCycle i SUEZ wyprodukowaliśmy pierwszą na świecie butelkę szamponu z recyklingu, wykonaną w 25% z pochodzącego z recyklingu plastiku zbieranego na plażach.

Zapobieganie zmianom klimatu

Drawing of windmills and forest

Naszym celem jest dotrzymanie obietnicy „jakość, której możesz zaufać”, a jednocześnie zmniejszenie wpływu naszej firmy i konsumentów naszych produktów na środowisko naturalne.

Nasz cel na rok 2020: Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 30%

53% to our 2020 goal

Zmniejszyliśmy bezwzględną emisję gazów cieplarnianych o 16%

Nasz cel na rok 2020: Zmniejszenie poboru energii o 20%

100% to our 2020 goal

Zmniejszyliśmy zużycie energii na jednostkę produkcyjną o 22%

Workers standing on a metal platform with windmills in the background

Odnawialne źródła energii w naszych fabrykach

Nasz cel na rok 2020: 30% Energii odnawialnej

33% to our 2020 goal

Pozyskujemy 10% energii odnawialnej

Przy współpracy z naszymi partnerami uruchomiliśmy 52 dodatkowych turbin wiatrowych i dostarczyliśmy ponad 125 megawatów energii elektrycznej do sieci dzięki naszej farmie wiatrowej w Teksasie. Nasza farma wiatrowa dostarcza 100% energii elektrycznej potrzebnej we wszystkich naszych fabrykach w USA i Kanadzie – produkujących m.in. Tide, Gain, Downy, Dawn, Cascade, Febreze i Mr. Clean.

Forest

Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców

Lasy są jednymi z najbardziej odnawialnych zasobów. Przy współpracy z wieloma organizacjami, czynimy postępy w kierunku ochrony tych środowisk.

Jako członkowie Okrągłego Stołu w sprawie Zrównoważonego pozyskiwania oleju palmowego, jesteśmy również zaangażowani w odpowiedzialne pozyskiwanie palm i produktów pochodnych.

Polityki dotyczące ochrony środowiska naturalnego
United States Environmental Protection Agency

Nagroda za działania w zakresie zapobiegania zmianom klimatu 2017 (Climate Leadership Award 2017)

Zostaliśmy wyróżnieni za aktywne przywództwo w walce ze zmianami klimatu i redukcję emisji gazów cieplarnianych
Agencja Ochrony Środowiska w USA (EPA),
Center for Climate and Energy Solutions oraz
The Climate Registry

To nie wszystkie działania na rzecz ochrony środowiska

To tylko „czubek góry lodowej” wszystkich naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Aby poznać wszystkie nasze działania podejmowane na całym świecie, prosimy o pobranie raportu o zrównoważonym rozwoju naszej korporacji.

Wszystkie podane wartości procentowe celów przedstawiające nasz postęp od 2010 r.
* Wstępne płukanie naczyń przed włożeniem ich do zmywarki zużywa do 75 litrów wody. (Źródło: Energy Star energystar.gov)
** Składniki czyszczące w przeliczeniu na kroplę płynu w porównaniu z nieskoncentrowanym płynem głównej marki konkurencji.
† W oparciu o informacje o produkcie Dawn i innych produktach firmy P&G o tym samym działaniu, sprzedawanych na najważniejszych rynkach na świecie.