Skład produktów
""

Skład
produktów.

Naszym celem jest informowanie konsumentów o składzie naszych produktów w sposób zrozumiały, wiarygodny i łatwo dostępny. W przypadku braku poszukiwanych informacji na naszych stronach internetowych, prosimy o kontakt z nami - z przyjemnością pomożemy.

Składniki przebadane przez naukowców

Jak dobieramy i uzyskujemy składniki?

Niektórzy uważają, że składniki naturalne są bezpieczniejsze od tych syntetycznych, wytwarzanych przez człowieka. W rzeczywistości sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana: w zależności od pewnych czynników zarówno składniki naturalne, jak i składniki syntetyczne mogą być mniej lub bardziej bezpieczne. Nawet światło słoneczne, tlen i woda mają swoje krytyczne wartości. Czym kierujemy się więc, wybierając składniki naszych produktów?

Składniki przebadane przez naukowców

1. Bezpieczeństwo

Na początku ustalamy zakres bezpieczeństwa każdego ze składników, zarówno naturalnych jak i syntetycznych. Następnie stosujemy mechanizmy kontroli oparte na podejściu naukowym, podobnie jak agencje regulacyjne na całym świecie.

2. Skuteczność

Każdy składnik ma znaczenie w kwesti skuteczności, jakiej nasi konsumenci oczekują od naszych produktów. Dążymy do tego, by nasze produktach zawierały wyłącznie składniki najlepszej jakości, tak by nasi konsumenci mogli korzystać z naszych wyrobów bez najmniejszych obaw.

3. Zrównoważone pozyskiwanie surowców

Składniki syntetyczne często są bardziej zrównoważone niż składniki naturalne, ponieważ ich produkcja wiąże się z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów. To, czy składnik jest zrównoważony, zależy od zasobów użytych do jego wytworzenia, pozyskania, wyprodukowania produktu oraz, docelowo, do wykorzystania produktu. Naszym celem jest również podejmowanie działań mających na celu korzystanie z rozwiązań najbardziej zrównoważonych i przyjaznych naturze.
Dobre składniki
""

Substancje, których nie stosujemy

 • Alkilofenole i etoksylaty alkilofenoli
 • Benzen
 • Bisfenol A (nie jako składnik*)
 • Metale ciężkie: Arsen, ołów, chrom VI, rtęć, kadm, nikiel
 • Mikrogranulki
 • Organotyny (TBT, DBT, MBT, DOT)
 • Polichlorek winylu – PVC, PCW (nie jako składnik*)
 • WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)
 • PCB (polichlorowane bifenyle)
 • Ftalany** (w tym substancje zapachowe)
 • Triklosan
 • Triklokarban**

Gdyby którykolwiek z tych składników został znaleziony choćby nawet w śladowych ilościach - z powodu jego natrulanego występowania (lub wtórnej obecności) w wodzie, środowisku lub podczas procesu, stostujemy się do bardzo rygosrytycznych limitów bezpieczeństwa.
*Żaden z naszych produktów nie zawiera w swoim składzie bisfenolu A ani PCW. Bisfenol A i PCW są stosowane w śladowych ilościach w niektórych opakowaniach naszych produktów, takich jak pojemniki z aerozolem pod ciśnieniem lub w urządzeniach elektrycznych, których unikalne właściwości są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa produktu. Rozważymy wszelkie alternatywne materiały, jak tylko będą dostępne.
** Nie używamy tych składników w nowych produktach i wycofujemy z obecnych. Więcej informacji na temat dat wycofania tych substancji można znaleźć w części Pytania dotyczące popularnych składników powyżej.

Popularnie stosowane składniki

Pomimo zapewnień, że nasze produkty przeszły testy bezpieczeństwa zanim trafiły do sprzedaży, nadal toczą się dyskusje dotyczące niektórych składników. Oto nasze stanowisko w odniesieniu do tych składników.

1,4-dioksan

1,4-dioksan to nie składnik, a raczej produkt uboczny, którego śladowe ilości powstają w procesie produkcji składników niektórych środków czyszczących.

Co ważne, zawartość 1,4-dioksanu w naszych produktach jest znacznie poniżej ustalonych bezpiecznych limitów i jest zgodna ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi. Na przykład: nawet gdyby każdego dnia nasz klient wykonywał 1000 prań oraz każdego dnia nosił na sobie wszystkie uprzednio wyprane rzeczy, uzyskana w toku tego procesu ilość 1,4-dioksanu wciąż mieściłaby się w bezpiecznych granicach.

Pomimo wyników spełniających wszelkie wymagane normy stale dążymy do obniżania i/lub całkowitej eliminacji 1,4-dioksanu z naszych produktów.

Fosforany

Fosforany są niezbędnymi składnikami odżywczymi zapewniającymi wzrost roślin i zdrowy ekosystem, powszechnie stosowanymi w nawozach. Fosforan jest naturalnie obecny w środowisku, ale jest również uwalniany w znacznie mniejszych ilościach ze środków czyszczących po ich użyciu. Szereg innowacji produktowych pozwala nam teraz produkować wiele skutecznych, niezawierających fosforanów produktów do czyszczenia, których działanie czyszczące jest równie dobre. W związku z tym usunęliśmy fosforany z ponad 95% naszych środków czyszczących, a w ciągu najbliższych kilku lat postaramy się wyeliminować pozostałe 5%. W tych kilku przypadkach, w których nadal stosujemy fosforany, przestrzegamy wszystkich obowiązujących limitów prawnych.

Ftalany

Istnieje wiele opinii dotyczących bezpieczeństwa stosowania ftalanów. Istnieje też kilka rodzajów ftalanów, jednak każdy z nich jest inny (podobnie jak grzyby, istnieją grzyby jadalne i trujące). Przestrzegamy wszystkich zakazów dotyczących ftalanów na całym świecie. W praktyce usunęliśmy nawet jedyny używany przez nas ftalan z naszej linii produktów zapachowych, mimo że został on uznany za bezpieczny.

Triklosan I Triklokarban

Triklosan i triklokarban to substancje przeciwbakteryjne, które spowalniają lub zatrzymują wzrost drobnoustrojów, takich jak bakterie i pleśń. Wyeliminowaliśmy już triklosan z naszych produktów na całym świecie i opracowaliśmy plan rezygnacji z kilku pozostałych zastosowań triklokarbanu.

Mikrogranulki

Mikrogranulki to cząstki stałe z tworzywa sztucznego o średnicy do 5 mm, stosowane w produktach higieny osobistej przeznaczonych do peelingu lub kąpieli.

W przeszłości dodawaliśmy mikrogranulki do niektórych naszych produktów do mycia ciała i past do zębów w reakcji na pozytywne opinie osób, które używały tych produktów. Ponieważ mikrogranulki są wykonane z tworzywa sztucznego, niektóre grupy badaczy podjęły próbę ustalenia, czy tworzywa sztuczne występujące w oceanach i ciekach wodnych pochodzą z mikrogranulek. Dotychczasowe wyniki naukowe wskazują, że rozpad większych rozmiarów tworzyw sztucznych jest głównym źródłem plastiku w oceanach, a nie mikrogranulki.

Obecnie do produkcji żadnych środków do mycia twarzy i ciała ani past do zębów firmy P&G nie stosuje się mikrogranulek.

Składniki zapachowe

Nasz świat jest pełen zapachów, których właściwości możemy z powodzeniem wykorzystywać do umilania sobie codziennych czynności. Składniki zapachowe naszych produktów opracowujemy z ogromną starannością oraz z dbałością o bezpieczeństwo.

Stosowane w naszych produktach zapachy nie zawierają wielu popularnych alergenów pokarmowych, takich jak produkty pochodne jaj i mleka, gluten, jęczmień, żyto, produkty pochodne soi, ryby lub skorupiaki. Łącznie wykluczyliśmy z naszych substancji zapachowych ponad 170 składników, co znacznie wykracza poza wymagania Międzynarodowego Stowarzyszenia Substancji Zapachowych (International Fragrance Association). Dodatkowe informacje na temat składników zapachowych, które stosujemy w naszych produktach, można znaleźć dla większości artykułów sprzedawanych w USA i Kanadzie na stronach internetowych marek oraz za pośrednictwem SmartLabel®.

Temat listy składników zapachowych

Temat listy składników zapachowych

Od 2020 roku w składzie naszych produktów dostępnych w USA i Kanadzie, publikujemy informacje o wszystkich składnikach zapachowych o zawartości sięgającej nawet 0,01%.

Dowiedz się więcej

Środki konserwujące (w tym parabeny i inne)

Środki konserwujące pomagają zapewnić bezpieczeństwo stosowania produktów konsumenckich poprzez zapobieganie rozwojowi bakterii i pleśni. Różne rodzaje produktów wymagają zastosowania różnych środków konserwujących, które najlepiej sprawdzają się w przypadku konkretnego składu.

Zapewniamy, że wszystkie stosowane przez nas środki konserwujące spełniają obowiązujące przepisy i normy bezpieczeństwa bez względu na miejsce sprzedaży.

Aby dowiedzieć się, jaki środek konserwujący został użyty w produkcie odwiedź stronę internetową Smartlabel® (dotyczy produktów sprzedawanych w USA i Kanadzie).

Pieluchy dla niemowląt i środki do higieny intymnej Chusteczki dla niemowląt Odświeżacze powietrza Higiena ciała i higiena jamy ustnej Środki do prania i domowe środki czyszczące Pielęgnacja włosów i higiena Maseczki do pielęgnacji skóry Dowiedz się więcej
Kwas Benzoesowy contain contain contain contain contain Odwiedź stronę
Alkohol Benzylowy contain contain contain Odwiedź stronę
Hydantoina DMDM contain contain Odwiedź stronę
Diazolidynylomocznik (kilka produktów) contain Odwiedź stronę
Imidazolidynylomocznik (kilka produktów) contain Odwiedź stronę
Kwaternium 15 (kilka produktów) contain Odwiedź stronę
Kwas Mrówkowy contain contain Odwiedź stronę
Aldehyd Glutarowy contain contain Odwiedź stronę
Butylokarbaminian Jodopropynylu contain contain Odwiedź stronę
Izotiazolinony: Benzoizotiazolinon contain contain Odwiedź stronę
Metyloizotiazolinon contain contain Odwiedź stronę
Metylochloroizotiazolinon contain contain Odwiedź stronę
Parabeny: Metylo–, Etylo–, Propylo– i Butyloparaben contain contain contain Odwiedź stronę
Fenoksyetanol contain contain contain Odwiedź stronę
Kwas Salicylowy contain contain Odwiedź stronę
Kwas Sorbinowy contain Odwiedź stronę

Niewielka liczba produktów wymaga zastosowania innego, niewymienionego powyżej konserwantu, w tym sorbinianu potasu, chlorku benzalkonium, kwasu dehydrooctowego i diglukonianu chlorheksydyny. Znajdują się one w wykazie składników danego produktu.

Używane środki konserwujące

Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa produktów, certyfikacji i strategii. Odwiedź naszą witrynę poświęconą bezpieczeństwu stosowania produktów.