RÓWNOŚĆ PŁCI

Woman soccer player
""

#WeSeeEqual

Chcemy zbudować lepszy świat dla wszystkich – zarówno w naszej firmie jak i poza nią. Świat wolny od uprzedzeń związanych z płcią, w którym każdy głos liczy się tak samo, a wszyscy są reprezentowani w równy sposób. Świat, w którym wszyscy są równi. W takiej rzeczywistości, gospodarki, społeczności i firmy mogą w pełni prosperować, a świat jest lepszym miejscem dla każdego.

W P&G koncentrujemy się na trzech obszarach, w których możemy wywrzeć największy wpływ. Po pierwsze, wykorzystujemy naszą pozycję na rynku reklamy i mediów do walki z uprzedzeniami związanymi z płcią. Usuwamy również bariery w dostępie do edukacji dla dziewcząt, a także walczymy o ekonomiczne równouprawnienie kobiet, wdrażając programy korporacyjne i inicjatywy marek oraz aktywnie angażujemy się w rzecznictwo polityczne. Ponadto, w P&G tworzymy środowisko pracy wolne od uprzedzeń związanych z płcią, promując jednocześnie równość na wszystkich płaszczyznach w miejscach pracy na całym świecie, aby każdy mógł w pełni wykorzystać swój potencjał. W każdym z tych obszarów współpracujemy z organizacjami niezwykle oddanymi kwestii równości płci, które podzielają nasze zaangażowanie i z którymi łączymy zasoby i umiejętności, aby zwiększyć nasz wpływ.

Skupiamy się na trzech obszarach, w których możemy dokonać wyjątkowych zmian. Kliknij, aby przejść do poszczególnych sekcji i dowiedzieć się więcej.

A couple on a couch watching women's soccer game on TV

Reklama i media

Badanie #SeeHer przeprowadzone przez amerykańskie stowarzyszenie reklamodawców wykazało, że 40% kobiet uważa, że są w mediach przedstawiane w sposób niezgodny z rzeczywistością poprzez różne formy stereotypizacji, uprzedmiotowienia czy też umniejszanie ich pozycji. Jako jeden z największych reklamodawców na świecie, wykorzystujemy naszą pozycję, aby pomóc w walce z uprzedzeniami i promować zmiany w tym obszarze.

Female interested in rocket and robot technology

Edukacja i możliwości ekonomiczne

Każda dziewczyna powinna mieć dostęp do edukacji. A jako kobieta zasługuje na to, by w pełni wykorzystać swój potencjał. Ekonomiczne równouprawnienie kobiet i mężczyzn z pewnością uczyni nasz świat lepszym. Wierzymy, że dzięki naszym działaniom i wpływowi naszych marek przyczyniamy się do równości płci na świecie.

Female work equality

Przyciągnięcie większej liczby kobiet i dziewcząt do nauk ścisłych

Firma P&G jest szczególnie zainteresowana naukami ścisłymi, ponieważ zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych pracowników, w tym szereg inżynierów, naukowców, informatyków i specjalistów w zakresie innowacji, którzy opracowują nowatorskie rozwiązania technologiczne stanowiące siłę napędową naszych marek i umożliwiające nam rozwój działalności.

Podejmujemy działania mające na celu zapewnienie możliwości nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych wszystkim dziewczętom, niezależnie od pochodzenia.

Dowiedz się więcej

The woman and the man present the presentation

Integracja w P&G

Tworzymy społeczność, w której każdy jest traktowany jednakowo i może w pełni wykorzystywać swój potencjał. Dlatego też dążymy do równej reprezentacji kobiet I mężczyzn (50/50) na wszystkich stanowiskach w firmie.

Busting Workplace Myths

Obalanie mitów o miejscu pracy

Od czasu Światowego Forum Ekonomicznego w 2018 roku zorganizowana przez P&G wystawa „myths vs reality”(„mity kontra rzeczywistość”) obnażyła szereg mitów uniemożliwiających kobietom osiągnięcie równej reprezentacji i awansu w miejscu pracy.

Nasi partnerzy

Każdego dnia dążymy do zapewnienia równego traktowania wszystkim, jednak nie można tego osiągnąć w pojedynkę. Aby wzmocnić i zwiększyć nasz wpływ, współpracujemy z organizacjami, które podzielają nasze zaangażowanie w działania na rzecz równości płci.

 • Lean In
 • Catalyst CEO Champions For Change
 • UN Women
 • Women in the World
 • WASH United
 • Save the Children
 • #SeeHer
 • Global Citizen
 • Seneca Women
 • CARE
 • Sesame Workshop
 • World Vision
 • Network of Executive Women
 • Women’s Business Enterprise National Council
 • WEConnect International
 • LEAD Network
 • Geena Davis Institute on Gender in Media
 • Hello Sunshine Official
 • Together Live
 • Together Live
 • Women deliver
 • Vital voices
 • Women's forum
 • Makers - women's movement

Oczywiście możemy pochwalić się jeszcze innymi osiągnięciami

Nie ustajemy w naszych działaniach. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych działań na rzecz równości płci, takich jak zachęcanie uczniów na całym świecie do rozwoju w dziedzinie nauk ścisłych, lub zapoznać się z pełną listą naszych partnerów, prosimy o zapoznanie się z Raportem Odpowiedzialności Społecznej za rok 2022.