""

RÓWNŚĆ I
INTEGRACJA

Chcemy, żeby w naszej firmie i na świecie równość i integracja były dostępne dla wszystkich oraz wspomagały wzrost i tworzyły wartość dla pracowników. W tym celu współdziałamy z naszymi markami, partnerami i społecznościami.

Chcemy, żeby w naszej firmie i na świecie równość i integracja były dostępne dla wszystkich oraz wspomagały wzrost i tworzyły wartość dla pracowników. W tym celu współdziałamy z naszymi markami, partnerami i społecznościami.

Ludzie stojący i rozmawiający w korytarzu biurowym

PRACOWNICY

Wykorzystujemy różnice między nami do realizacji wspólnych celów, aby rosnąć w siłę razem jako firma i jako jednostki, zespoły i społeczności.

Więcej informacji

Więcej informacji o naszych wysiłkach na rzecz równości i integracji znajdziesz w broszurze „Aspiracje, działania i wyniki”.

ASPIRACJE, DZIAŁANIA I WYNIKI

NASZA DROGA ROZWOJU

RÓŻNORODNOŚĆ NASZYCH PRACOWNIKÓW

Zdajemy sobie sprawę, że różnorodność pozwala nam lepiej zrozumieć miliardy konsumentów na całym świecie i im służyć. Ciągle robimy postępy w wielu obszarach – ale wiemy, że możemy zrobić więcej. Musimy działać razem, aby dokonać większych zmian korzystnych dla nas wszystkich. Zobacz, jakie postępy już zrobiliśmy.

WIĘCEJ DANYCH

SPOŁECZEŃSTWO INTEGRACYJNE

NASZE DZIAŁANIA

Dowiedz się, jak promujemy równość i integrację poprzez znaczący wpływ na naszych pracowników, nasze marki i współpracę z partnerami w społecznościach, w których działamy.

Tańcząca rodzina afroamerykańska

WIDEN THE SCREEN

P&G wspiera czarnoskórych twórców. Aby poznać więcej historii osób czarnoskórych, dołącz do nas.

ZOBACZ WSZYSTKIE NASZE PROJEKTY

NASI PARTNERZY

Kiedy współpracujemy z naszymi partnerami, poszerzamy naszą wiedzę i zasięg działania, aby szybciej odmieniać nasz świat.

Biznesowy okrągły stół – logo

WYRÓŻNIENIA

Cieszy nas, że jesteśmy doceniani za nasze wysiłki na rzecz równości i integracji.

NAJLEPSZE MIEJSCE PRACY – Logo