Różnorodność i integracja społeczna

Children with adults
Diversity & inclusion Icon

Zaangażowanie, z którego jesteśmy dumni

Konsumenci, którzy na co dzień korzystają z naszych produktów, są tak różnorodni, jak nasz świat. Im bardziej odzwierciedlamy tę różnorodność, tym lepiej rozumiemy ich potrzeby i tym lepiej spełnimy ich oczekiwania.

Dzięki integracji różnorodności w nasze działania, możemy wyprzedzać oczekiwania konsumentów. Zachęcamy naszych pracowników, aby w codziennej pracy wykorzystywali swoje unikalne cechy i dawali z siebie to, co najlepsze. Wierzymy, że uwzględnianie różnych indywidualnych punktów widzenia, wsłuchiwanie się w każdy głos może przynieść wiele pozytywnych zmian.

Każdy jest doceniany. Każdy się liczy. Każdy ma możliwość osiągnąć szczyt swoich mozliwości.

Oto, kim jesteśmy, w co wierzymy i w jaki sposób działamy na codzień.

Kliknij, aby przejść do poszczególnych sekcji i dowiedzieć się więcej.

People celebrating love


Wspieramy różnorodność

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych z dumą świętujemy różnorodność kulturową, uczestnicząc w takich wydarzeniach, jak Miesiąc Historii Afroamerykanów, Latynoski Miesiąc Dziedzictwa Narodowego, Tydzień Równości oraz Tydzień Różnorodności i Integracji Społecznej. Naszym celem jest doceniać naszych pracowników, spełniać potrzeby konsumentów, skuteczniej rozwiązywać problemy, co w finale przyczyni się do rozwoju naszej firmy.

Naszym celem jest lepsze wzajemne zrozumienie poprzez szacunek, integrację i poprawę jakości życia - zarówno wewnątrz firmy, jak i na zewnątrz.

-Marc Pritchard
Chief Brand Officer, Członek Zarządu Organizacji African Ancestry Leadership Network

Injured vets playing sport

Wspieranie weteranów wojennych

We współpracy z Departamentem ds. Weteranów (Dept. of Veterans Affairs and Paralyzed Veterans of America) przygotowaliśmy 37. coroczne Ogólnokrajowe Igrzyska Weteranów na wózkach inwalidzkich. Wydarzenie to umożliwia weteranom z urazami rdzenia kręgowego, amputacjami i innymi urazami neurologicznymi bardziej aktywne życie poprzez uprawianie sportów na wózkach inwalidzkich.

Weterani mają umiejętności przywódcze, są zdyscyplinowani, wytrwali i zdolni do pracy zespołowej, co może poprawić nasze metody i kulturę pracy.

-David Taylor, Prezes Rady Nadzorczej, Prezes i Dyrektor Generalny

Uczestnicząc w publicznej debacie nad kwestiami związanymi z uprzedzeniami dotyczącymi płci i rasy, wysyłamy naszym pracownikom ważny komunikat, że ich indywidualne doświadczenia są dla nas bardzo istotne.

Deborah P. Majoras, Dyrektor ds. Prawnych i Sekretarz, Sponsor wykonawczy w GABLE

Adults with laptops talking by the desk in office


Różnorodność i integracja w miejscu pracy

Chcemy, by każdy pracownik w każdym zespole włączył się w realizację naszej misji. Oto, jakie działania podejmujemy w tym celu na co dzień.

Nagrody i wyróżeniania za działanie na rzecz różnorodności i integracji społecznej na świecie

Już po raz czwarty z rzędu wyróżniliśmy znakomitą pracę pracowników P&G na świecie, którzy dzięki innowacjom, kreowaniu wartości i inspirującemu przywództwu przyczynili się do postepów w zakresie różnorodności i programów integracyjnych.

Wspólnie na rzecz różnorodności i integracji

Dołączyliśmy do 400 innych firm działających w programie CEO Action for Diversity & Inclusion oraz do ponad 50 globalnych liderów uczestniczących w programie Catalyst CEO Champions for Change. Celem tych partnerstw jest promowanie dialogu w ramach naszej firmy.

Różnorodność a rekrutacja pracowników

Wiemy, jak ważna jest różnorodność w miejscu pracy. Dlatego przyciągamy i zatrudniamy do naszych zespołów pracowników z różnych społeczności i kultur. Wierzymy, że dzięki temu lepiej zrozumieniemy różnorodne potrzeby naszych konsumentów. Aby zatrzymywać wartościowych pracowników, stwarzamy możliwości dalszej kariery i inwestujemy w plany zatrudniania, zatrzymywania i rozwijania kariery - aż do szczebla kadry zarządzającej.

Globalne zróżnicowanie dostawców

Od ponad 40 lat program różnorodności dostawców pozwala na zawieranie kontraktów z firmami należącymi do kobiet i członków mniejszości, w tym weteranów wojennych, osób niepełnosprawnych czy osób ze społeczności LGBT. Jeśli sieć naszych dostawców odzwierciedla różnorodność, jaką reprezentują nasi konsumenci, pracownicy czy interesariusze, nasza społeczność będzie sie dalej rozwijać.

Odwiedź naszą stronę dla dostawców

Diversity Inc.

50 najlepszych firm wspierających różnorodność

Diversity Inc.

Grupy Affinity

Grupy Affinity sprawiają, że nasi pracownicy czują się respektowani. Współpracujemy z grupami na całym świecie, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby, a tym samym potrzeby naszych konsumentów.

Globalnie

Corporate Women’s Leadership Team (CWLT) – Korporacyjny zespół kadry kierowniczej kobiet

Celem zespółu CWLT jest promowanie kobiet - zapewnienie, że ich umiejętności i wiedza są właściwie reprezentowane w całej naszej firmie i na wszystkich szczeblach menedżerskich. Grupa ta aktywnie udziela się w wydarzeniach i programach promujących mentoring, sponsoring programów, rozwój kadry menedżerskiej i wspieranie kobiet na wszystkich etapach kariery.

Pracownicy homoseksualni, sojusznicy, pracownicy biseksualni, transseksualni i lesbijki (GABLE, ang. Gay, Ally, Bisexual, Lesbian, and Transgender Employees)

Organizacja GABLE została powołana, by wspierać w globalną sieć integracji, która pomaga pracownikom z różnych społeczności w pełni zaangażować się w codzienne obowiązki. To, co zaczęło się w USA w postaci sieci wspierania równości i różnorodności w miejscu pracy dla pracowników ze społeczności LGBT, przekształciło się w globalną strukturę, której oddziały znajdują się we wszystkich regionach świata. Te oddolne wysiłki przekształciły się w silną koalicję wspierającą indywidualność i integrację.

Osoby niepełnosprawne (PWD, ang. People with Disabilities)

Firma P&G promuje różnorodność osób niepełnosprawnych w miejscu pracy. Grupa PWD podnosi świadomość problemów, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, oraz wspiera pracowników, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Grupa ta skupia się również na kreowaniu bardziej integracyjnego środowiska pracy dla każdego pracownika, bez względu na ograniczenia psychiczne i fizyczne.

Od zapewnienia nowym rodzinom lepszych świadczeń, także poza ramami czasowymi „ 9-17”, przyjrzyjmy się, jak jeszcze angażujemy się w sprawy naszych pracowników.

Jeśli będziemy razem wykorzystywać różnorodność naszych umysłów i talentów, by wspólnie stawiać czoła wyzwaniom i dostrzegać nowe możliwości, będziemy oferować naszym konsumentom produkty i usługi, które zmieniają ich życie na lepsze.

-William P. Gipson,
Kierownik ds. różnorodności i integracji społecznej

To nie koniec naszych działań

Aby dowiedzieć się więcej na temat działań na rzecz różnorodności i integracji społecznej, pobierz nasze Sprawozdanie na temat obywatelstwa korporacyjnego z 2022 r.