Osoby z niepełnosprawnościami

People with disabilities
""

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bardziej sprzyjającej włączeniu społecznemu rzeczywistości dla wszystkich – zarówno w firmie jak i poza nią. Dotyczy to także osób z widoczną i niewidoczną niepełnosprawnością. Czujemy się niezwykle odpowiedzialni za wprowadzanie zmian z myślą o naszych pracownikach, za pośrednictwem naszych marek i partnerów oraz w naszych społecznościach. Zdajemy sobie również sprawę z możliwości biznesowych jakie mogą otworzyć się przed nami jeśli sprawimy, że nasza firma i produkty będą bardziej przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Każdego dnia robimy postępy w tym kierunku, choć zdajemy sobie sprawę, że mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby nasza firma, marki i usługi były jeszcze bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

Kliknij, aby przejść do poszczególnych sekcji i dowiedzieć się więcej.

Pracownicy

Zależy nam na docenieniu indywidualności i wyjątkowego wkładu wszystkich pracowników oraz zadbaniu o to, aby każdy z nich mógł być w pracy sobą. Dążymy do stworzenia przyjaznego środowiska dla wszystkich pracowników firmy. Wdrożone w tym celu programy zatrudnienia i zarządzania umożliwiają poszerzenie puli naszych talentów poprzez bardziej zróżnicowaną rekrutację i zapewnienie odpowiednich udogodnień dla wszystkich pracowników.

Włączenie od pierwszego dnia

Scott Vannice, lider społeczności osób niedosłyszących w P&G, przewodził naszej współpracy z Uniwersytetem Gallaudeta i instytutem technicznym Rochester Institute of Technology w celu stworzenia bazy utalentowanych kandydatów do pracy obejmującej osoby niesłyszące. Program ten zaowocował zatrudnieniem w 2020 r. 4 niedosłyszących stażystów na okres letnich wakacji oraz 2 niedosłyszących pracowników na pełen etat. Dowiedz się więcej o naszym #SigningEcosystem.

Dowiedz się więcej
Danny Lakes

Jak to jest być częścią społeczności

Pracownicy, którzy mają osobiste doświadczenia z różnorodnością neurologiczną, pomagają nam w rekrutacji osób neuroróżnorodnych, takich jak osoby z ADHD, dysleksją, dyspraksją czy ze spektrum autyzmu. W biurach P&G w Polsce, Wielkiej Brytanii, Kostaryce, Bostonie, i Cincinnati uruchomiono specjalne programy nastawione na poszerzanie naszej wiedzy na temat sposobów zatrudniania tego typu dynamicznych talentów i wykorzystania ich wyjątkowych umiejętności rozwiązywania problemów.

Poznaj historię naszego kolegi, Danny'ego Lakesa. Dowiedz się o jego doświadczeniach z neuroróżnorodnością oraz o tym, jak praktyki integracyjne w miejscu pracy odmieniły jego życie.

Dowiedz się więcej

Dążymy do tego, aby dostosować się do potrzeb i możliwości wszystkich pracowników P&G. W tym celu wykorzystujemy projektowanie uniwersalne w miejscu pracy i wdrażamy rozwiązania zapewniające dostępność i integrację fizyczną i cyfrową. Wprowadzamy napisy, automatyczne rozpoznawanie mowy i audiodeskrypcję do naszego oprogramowania, a także stworzyliśmy wewnętrzne Centrum Dostępności Cyfrowej (Digital Accessibility Hub), aby zapewnić równy dostęp do środków komunikacji.

Marki

Konsumenci i pracownicy z niepełnosprawnościami biorą udział w projektowaniu naszych placówek, produktów, opakowań i reklam, abyśmy mogli stworzyć bardziej przyjazny dla wszystkich świat i oferować jeszcze lepsze doświadczenia. Czyniąc świat bardziej dostępnym dzięki przyjaznym dla wszystkich produktom, opakowaniom, reklamom i otoczeniu, sprawiamy, że mniej osób będzie musiało osób z niepełnosprawnościami.

Herbal Essences sprawia, że świat staje się bardziej przyjazny dla osób słabowidzących i niedowidzących #WorldSightDay

Herbal Essences jest pierwszą globalną marką kosmetyków do pielęgnacji włosów w Ameryce Północnej, która wprowadziła na swoich opakowaniach specjalne dotykowe oznakowania ułatwiające osobom niedowidzącym odróżnienie szamponu od odżywki.

Olay

Odnowiony Olay Disk

Kiedy dowiedzieliśmy się od naszych konsumentów, że opakowania Olay są dla nich trudne do otworzenia, zespół odpowiedzialny za markę zebrał zróżnicowaną grupę ekspertów, operatorów i konsumentów z niepełnosprawnościami wzrokowymi i motorycznymi, w tym naszą liderkę ds. dostępności Sam Latif, aby temu zaradzić. Zespół dostrzegł, że problemem jest nie samo wieczko, a wewnętrzna pokrywka, następnie zebrał szczegółowe dane o istniejących projektach, a także wykonał nowe prototypy i ocenił możliwe rozwiązania w celu zrozumienia i wyeliminowania jak największej liczby potencjalnych problemów. W ramach oceny projektu wykorzystano kalkulator wykluczenia Cambridge, aby określić możliwości wzrokowe, zręcznościowe i poznawcze potrzebne do korzystania z naszych opakowań. Nowa pokrywka, zaprojektowana z myślą o konsumentach z niepełnosprawnościami wzrokowymi i motorycznymi, jest bardziej intuicyjna i łatwiejsza do otworzenia.

Budowanie przyjaznego świata dla osób z niepełnosprawnościami

P&G dąży do popularyzacji audiodeskrypcji w reklamach jest to tylko jeden ze sposobów w jaki staramy się promować bardziej włączające podejście. Wprowadziliśmy audiodeskrypcję do większości naszych reklam w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii, dzięki czemu około 30 milionów osób niewidomych i niedowidzących może usłyszeć opis tego, co dzieje się na ekranie. Zobacz przykład: reklamę Olay bez audiodeskrypcji dla osób niedowidzących i w wersji z audiodeskrypcją.

Partnerzy i Społeczności

Nawiązujemy partnerstwa, które otwierają przed nami nowe możliwości, a także pozwalają nam jeszcze bardziej przystosować się do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i sprzyjają włączeniu społecznemu. Dzięki temu więcej osób ma szansę odnieść sukces w społecznościach, w których pracują i żyją.

Aby dowieść naszego zaangażowania w kwestię integracji, dołączyliśmy do Valuable 500, globalnego ruchu popularyzującego działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami wśród liderów biznesu. Jako jego członek będziemy w dalszym ciągu:

  • przestrzegać naszych globalnych zasad i praktyk w zakresie adaptacji i przystosowania miejsca pracy do potrzeb pracowników o różnym stopniu sprawności;
  • poszerzać naszą pulę talentów poprzez rekrutację, zatrudnianie i utrzymywanie pracowników o różnym stopniu sprawności;
  • współpracować z liderami biznesu w celu tworzenia produktów i usług dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Platforma Be My Eyes

Platforma Be My Eyes

Oto co osiągnęliśmy wspólnie z naszymi partnerami charytatywnymi i medialnymi w ramach specjalnych akcji pomocowych Global Citizen's One World związanych z pandemią COVID-19: Together At Home i BET Saving Our Selves połączyły siły z Be My Eyes – wyjątkową platformą łączącą społeczność osób niewidomych i niedowidzących z wolontariuszami pomagającymi im w codziennym funkcjonowaniu. Dzięki pełnym pasji pracownikom P&G, którzy zapewniali spersonalizowaną audiodeskrypcję na żywo, osoby słabowidzące i niewidome mogły brać udział w programach rozrywkowych za pośrednictwem aplikacji Be My Eyes. Wolontariusze P&G byli zawsze gotowi do opisywania wszystkiego, co użytkownicy chcieli wiedzieć o wydarzeniu – czytali plan wydarzeń, pomagali uzyskać dostęp do transmisji i innych treści, a także odpowiadali na pytania dotyczące tego, co działo się podczas transmisji.

Dowiedz się więcej

Realizacja wizji pomocy potrzebującym

Nasze zaangażowanie na rzecz osób niewidomych i słabowidzących w Cincinnati sięga 117 lat. W czasie epidemii COVID-19 wspólnie z Clovernook Center i BLV, dostarczaliśmy produkty społecznościom w potrzebie.

Dowiedz się więcej