Polityka i działalność

Polityka firmy P&G w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wynika z naszego Celu, Wartości i Zasad. Wyraża się ona w ambitnych deklaracjach zastosowania wytyczonego przez nas celu, wartości i zasad do wielu istotnych problemów i oczekiwań społecznych. Firma P&G stara się osiągnąć wiodącą pozycję i sukces biznesowy na rynku. Naszym celem są nie tylko dobre wyniki, ale także troska o to, w jaki sposób są one osiągane. Nigdy nie wyrazimy przyzwolenia na działania zmierzające do uzyskiwania wyników poprzez niezgodne z prawem lub nieetyczne operacje handlowe prowadzone na całym świecie. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej na temat danej polityki.