Parada równości

OSOBISTE HISTORIE
TWORZĄ ZMIANĘ

Pride to międzypokoleniowy ruch na rzecz równości dla społeczności LGBTQ+ i katalizator w zwiększaniu jej widoczności, walce z uprzedzeniami i nawiązywaniu dialogu.

Pracownicy P&G o Hope For Pride

W ramach przygotowań do Pride Month 2022 pracownicy P&G na całym świecie złożyli życzenia społeczności LGBTQ+. W firmie P&G działania integracyjne zawsze były prowadzone przez naszych pracowników. Jesteśmy dumni z naszych pracowników LGBTQ+ na całym świecie, którzy kierują się z empatią i troską.

INTEGRACJA TO ROZWÓJ
NASZYCH SPOŁECZNOŚCI